Menu
Retrodag 2024
Meer over De Kringwinkel
Retrodag
Veelgestelde vragen Retrodag

Retrodag: veelgestelde vragen

 

Wat valt er te beleven op de Retrodag?

 Je vindt een overzicht van alle deelnemende Kringwinkels op deze pagina.

 

Is Kringwinkel duurder geworden?

Kringwinkels zijn over het algemeen niet duurder geworden. Kringwinkels maken basisproducten voor iedereen toegankelijk aan lage tot zeer lage prijzen. Zo zal je in een Kringwinkel gemakkelijk een glas vinden voor 20 cent, een boek voor 1 euro of kleding aan miniprijzen. Onze klanten die het financieel moeilijk hebben en via het OCMW of een andere sociale dienst doorverwezen zijn, krijgen in de meeste Kringwinkels een extra korting.

De perceptie van verhoogde prijzen ligt vooral in de “bijzondere” producten die je in onze winkels soms kan vinden, zoals bijv. een vintage kastje van grootmoeder, een leuk retro sixtieslampje ... Vroeger zagen we dat onze mooiste stukken vaak door handelaars bij Kringwinkel werden opgekocht om ze meteen daarna in hun winkel aan een veelvoud van onze prijs te verkopen. Dat gebeurt nu iets minder.

 

Voor de Retrodag sparen jullie de leukste dingen op en verkopen die aan een hogere prijs. Gaat dat niet in tegen jullie missie?

Het is inderdaad zo dat heel wat Kringwinkels een aantal weken voor de Retrodagen spullen aan de kant zetten. Maar dit gebeurt niet het hele jaar. Je kan dus zeker nog schatten vinden in de Kringwinkel voor en na de Retrodagen.

Het klopt ook dat heel wat retrostuks iets meer kosten. Maar Kringwinkels zijn vzw’s, de meerprijs investeren we onmiddellijk en integraal in sociale tewerkstelling. Ook tijdens de Retrodagen leggen we de nadruk op hergebruik en lokaal kopen. En met de extra inkomsten kunnen we de rest van het jaar onze doelstellingen halen.

Bovendien bereiken we met de Retrodagen ook nieuwe mensen, die we kennis laten maken met onze werking. We hopen hen aan te zetten om ook in de toekomst vaker langs te komen. En we hopen dat ze hun spullen niet meer zomaar weggooien, maar naar Kringwinkel brengen om ze een tweede leven te geven.

 

 

Mensen brengen hun spullen gratis naar Kringwinkel.
Jullie verkopen deze soms voor een aardig bedrag. Wat gebeurt er met de winst?

Kringwinkels hebben geen winstoogmerk. De opbrengst uit de verkoop van tweedehandsspullen investeren wij in onze medewerkers, de verbetering van onze werking en maatschappelijke doelstellingen. Een positief resultaat is wel noodzakelijk om onze medewerkers aan het werk te houden en om de nodige investeringen te kunnen doen in bv. vrachtwagens, werkplaatsen …

Met Kringwinkel stellen we meer dan 4500 mensen tewerk. De meerderheid van onze medewerkers komt uit “kansengroepen”: mensen die langdurig werkloos zijn of die laaggeschoold zijn. Dankzij Kringwinkel krijgen zij een kans om terug op de arbeidsmarkt te komen. Naast een job bieden we hen ook begeleiding, opleiding, een sociaal netwerk en vaak ook een groter gevoel van eigenwaarde.

De overige inkomsten gaan naar de huur van gebouwen, het onderhoud van de vrachtwagens, het milieuvriendelijker maken van onze organisaties, innovatieprojecten, enz. Heel veel Kringwinkels hebben ook nauwe banden met lokale OCMW’s en armoedeorganisaties. We bieden mensen met een leefloon trouwens extra korting. En is een organisatie op zoek naar bijvoorbeeld warme dekens of jassen voor daklozen tijdens de winter, dan helpen wij hen graag uit de nood. Lees hier meer over de goede doelen die we afgelopen winter steunden.

 

 

Wat gebeurt er met spullen die niet verkocht geraken?

De bestaansreden van Kringwinkels is lokaal hergebruik stimuleren via de verkoop in tweedehandswinkels. Daarvoor kregen we de erkenning van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

 

We verwerken alle spullen conform de prioriteitenladder voor afval:

 • Preventie
 • Hergebruik
 • Recycling
 • Verbranding
 • Storten

 

Voor de spullen die niet verkocht geraken, zoeken we alternatieven, zoals

 • Upcycling: heel wat Kringwinkels vonden creatieve oplossingen om materialen en spullen nieuw leven in te blazen. 
 • Uitleendiensten: bij Kringwinkel Antwerpen kan je bijvoorbeeld meubels lenen. Denk maar aan stoelen en tafels voor een familiefeest, zetels voor een theaterdecor enz. 
 • Alternatieve verkoopformules: 
  • Outlet: een aantal Kringwinkels is gestart met een outlet waar je spullen in grotere volumes kan vinden. In de Kilomeet, De Bazaar en Kilosjop worden producten per kilo of per meter verkocht. Zo krijgen ze alsnog een tweede leven bij bijv. kunstenaars of mensen die het financieel moeilijker hebben. 
 • Reparatiediensten: heel wat Kringwinkels herstellen elektrische toestellen om ze toch nog te kunnen verkopen.

 

Wat niet verkocht geraakt, wordt zo veel als mogelijk gerecycleerd. Slechts een klein percentage van alle binnengebrachte goederen belandt bij het restafval.

 

Waarom betaalt Kringwinkel niet voor spullen die ik geef?

Bij Kringwinkels betaal je 6% btw op wat je koopt. Dat betekent ook dat we niets mogen aankopen dat in de winkel voor hergebruik verkocht wordt. We mogen dus niets betalen voor de spullen die we ontvangen of ophalen. En dat in tegenstelling tot een antiquair, die wel dingen mag kopen en later opnieuw verkopen met winst.

Als sector zijn we dus sterk afhankelijk van onze gulle gevers. In ruil bieden we een milieumeerwaarde, duurzame jobs in eigen regio, een degelijk aanbod in de winkels … We zetten ook in op acties en partnerschappen, met bijv. Recupel.

 

Wat zijn de ambities van Kringwinkel?

In de toekomst willen we nog meer inzetten op spullen een tweede leven bieden, materialen duurzaam verwerken en duurzame partnerschappen aangaan. Extra activiteiten bieden immers nieuwe kansen op meer duurzame jobs. 

 

Dit zijn onze doelstellingen voor de komende jaren:

 • 7 kg hergebruik per inwoner stimuleren
 • Meer materialen hergebruiken
 • Nieuwe diensten en nieuwe combinaties tussen producten en diensten aanbieden
 • Meer sociale tewerkstelling genereren
 • Meer klanten en gevers aanspreken
 • Meer winkelpunten openen
youtube instagram shop auction