Menu contact
Gratis ophaling: 051 24 49 14
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel
Medewerker Human Resources
Medewerker Human Resources
Ingelmunster – voltijdse tewerkstelling of 4/5
Functiedoel

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een medewerker Human Resources. Je staat in voor de organisatie, uitvoering en opvolging van HR-processen. Je ondersteunt de verschillende afdelingen in de realisatie van het vooropgestelde HR-beleid en geeft mee vorm aan de verdere ontwikkeling van het HR-beleid.

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

Takenpakket

Je maakt deel uit van het HR-team, bestaande uit twee medewerkers Human Resources, een medewerker loon- en personeelsadministratie en een doelgroepmedewerker.  Samen met je collega medewerker HR vorm je een tandem en sta je in voor onderstaande taken.  Je werkt nauw samen en rapporteert hierover aan de directeur ondersteunende diensten.

 
1.    Coördinatie, ondersteuning en opvolging van instroom en bezetting van doelgroepmedewerkers in de verschillende afdelingen
•    Je bent het aanspreekpunt met betrekking tot instroom en bezetting van de doelgroep
•    Je ondersteunt de verschillende afdelingen in functie van de instroom:
o    Opmaak functieprofielen
o    Bekendmaking en opvolging vacatures
o    Opvolging van de toelatingsvoorwaarden bij de verschillende statuten
o    Contacten met toeleidende instanties (VDAB, GTB, OCMW…)
•    Je staat in voor de coördinatie, ontwikkeling en opvolging van afspraken met betrekking tot bezetting en verhouding van de verschillende statuten (maatwerk, tijdelijke werkervaring/ art. 60, Arbeidsmatige Activiteiten, werkstraffen, stages, vrijwilligers) binnen de verschillende afdelingen van de vzw.
•    Je staat in voor de coördinatie, ontwikkeling, opvolging van interne registraties m.b.t. instroom en bezetting, in functie van het genereren van  beleidsinformatie en  rapporteringen in het kader van subsidies.

2.    Ondersteuning van de werkbegeleider-coaches bij de coaching van de doelgroepmedewerkers
•    Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen m.b.t. begeleidingstrajecten
o    Je ondersteunt en adviseert de werkbegeleider-coaches
o    Je volgt/bewaakt  de formele HR-cyclus van doelgroepmedewerkers
o    Je signaleert knelpunten en bedenkt in overleg met de directie mogelijke verbeteringen en oplossingen.

3.    Coördinatie van HR-projecten (optimalisatie, vernieuwing, digitalisatie)
In nauw overleg met directie ben je trekker en sta je in voor optimalisatie en vernieuwing binnen het HR-beleid, hetzij vanuit de regeling, hetzij vanuit interne verbeteringstraject:
•    Verbetering van  methodieken en tools  ter ondersteuning van selectie, onthaal, ontwikkeling/vorming, functioneren, evalueren in de verschillende afdelingen
•    Digitalisering van de registraties binnen de HR-cyclus

4.    Ontwikkeling en implementatie van VTO-beleid
Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van vorming, training en opleiding (doelgroep en omkadering). In nauw overleg met de directie sta je mee in voor de ontwikkeling van een vormingsbeleid en de vertaling in concrete acties en vormingstrajecten.

5.    Je staat mee in voor de verdere ontwikkeling van het HR-beleid
•    Je staat in voor de uitvoering van specifieke acties en projecten in functie van de doorstroming van doelgroepmedewerkers, zoals voorzien in het maatwerkdecreet
•    Vanuit jouw contacten met de verschillende afdelingen formuleer je verbetervoorstellen in functie van de verdere ontwikkeling en vernieuwingen binnen HR.
•    In afspraak en overleg met de directie speel je een sleutelrol in proefprojecten en veranderingstrajecten

Belangrijke competenties, kennis, ervaring
•    Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al zijn activiteiten (Kringwinkel, Eco café, Eco-velo)
•    Teamspeler
-    Nauw kunnen samenwerken met collega’s met diverse invalshoeken
-    Kunnen omgaan met doelgroepmedewerkers
•    Organisatorische vaardigheden
-    Kunnen plannen, organiseren
-    Zelfstandig prioriteiten kunnen stellen
-    Zin voor initiatief
•    Flexibel:
-    Kunnen “schakelen” zowel in organisatie/planning als in aanpak/op maat
•    Administratieve vaardigheden:
-    Goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint)
-    Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
•    Ordelijk, punctueel, discreet
•    Technische vakkennis
o    Inhoudelijke kennis, ervaring in diverse HR-domeinen
o    Kennis, ervaring op het vlak van teamwerk, coachen en motiveren, gespreksmethodieken
o    Kennis, ervaring met verschillende leer en/ontwikkelingsstijlen
o    Basiskennis sociale wetgeving is een pluspunt
•    Kennis van en ervaring in het werkveld van tewerkstellingsprojecten, toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sociale economie in het algemeen is een pluspunt
•    Beschikken over een rijbewijs B

Opleiding, ervaring, bereidheid
•    Je beschikt over een bachelor-diploma met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk/personeelswerk…) of gelijkwaardig door ervaring
•    Het bewaren van de nodige discretie omtrent de te behandelen informatie

Arbeidsvoorwaarden
•    Voltijdse tewerkstelling (38/38)  - (4/5 tewerkstelling is bespreekbaar)
•    Contract: Contract onbepaalde duur
•    Verloning:
o    Intern  barema C3, volgens PC 327.01
o    Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
o    €7,71 maaltijdcheques (zichtwaarde) per gewerkte dag
•    Plaats van tewerkstelling: Ingelmunster
•    Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding


Procedure
•    Schriftelijke kandidatuur + CV doormailen naar info@dekringwinkelmidwest.be
•    Voor de testen werken we samen met Quest-itOverzicht
youtube