Menu contact
Gratis ophaling: 051 24 49 14
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel
Werkbegeleider-coach Kringwinkel Izegem

Functiedoel

Samen met de winkeluitbater sta je in voor de dagdagelijkse aansturing van de Kringwinkel en het Eco café. In samenspraak met de winkeluitbater en de directie, ben je verantwoordelijk voor specifieke afdelingen en deelaspecten van Eco café en Kringwinkel Izegem. Je staat in voor de organisatie en opvolging van de winkelprocessen en voor de coaching van de medewerkers.

Belangrijk

Je komt terecht in een organisatie en sector in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’ die zich als een echte “kringwinkel ambassadeur” opstelt.

Takenpakket

Samen met de uitbater sta je mee in voor:  
•    De algemene coördinatie van de winkel:
-    Opmaak en opvolging van werkplanning
-    Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers
•    Coaching van de doelgroepmedewerkers:
-    Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
-    Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
-    Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
-    Organisatie, uitvoering, opvolging van functionerings- en evaluatiegesprekken
•    Aansturing van de winkelprocessen (aanvullen winkel, klantencontact, verkoop, registratie en administratie):
-    Technische leiding over het buffermagazijn, magazijn verkochte goederen en binnengebrachte goederen
-    Het organiseren van efficiënte goederenbehandeling
-    Het aansturen van het Eco café
•    Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) binnen de eigen winkel:
-    Uitvoeren promotieplan
-    Uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en -normen
•    De financiële verantwoordelijkheid voor winkel (kassa, verkoop)
•    Een actieve duo-werking uitbater-werkbegeleider/coach
-    Actieve samenwerking, informatie-uitwisseling, ….

Belangrijke competenties

•    Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
-    Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
-    Ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten (kledij, huisraad…)
•    Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
•    Sterke communicatieve vaardigheden
•    Leidinggevende capaciteiten
-    Omgaan met conflicten, groepsdynamica, …
•    Organisatorische vaardigheden:
-    Kunnen plannen, organiseren en delegeren
•    Teamspeler:
-    Kunnen samenwerken met collega’s
-    Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
•    Administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (Word, Excel…)
•    Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid

•    Ofwel A1 met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring
ofwel een A1 commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring
ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring
•    Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
•    Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers

Arbeidsvoorwaarden

•    Tijdelijke vervanging ziekte
•    Wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
•    Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
•    Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
•    Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
•    Plaats van tewerkstelling: Izegem + bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Roeselare, Torhout, Tielt)
•    Onmiddellijke Indiensttreding

Procedure

•    Schriftelijke kandidatuur doormailen naar
info@dekringwinkelmidwest.be
•    De testing gebeurt in samenwerking met Quest-it


Overzicht
youtube