Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Privacyverklaring werknemers

DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers. DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW verwerkt de persoonsgegevens die ze over haar werknemers verzamelt in het kader van hun tewerkstelling bij DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW, steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder in het bijzonder Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), alsook (zolang nog van toepassing) de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”) en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet (allen raadpleegbaar via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Voor bijkomende informatie of toelichting bij deze Privacyverklaring of het Privacy beleid van DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW in het algemeen, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW:

  • per email: gdpr.dekringwinkelantwerpen.be
  • per brief: schrijven gericht aan DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW, tav verantwoordelijke GDPR, Deurnsebaan 52, 2170 Merksem

pinterest youtube instagram auction