Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

De Kringwinkel ’t rad organiseert een grote inzamelactie

Naar aanleiding van de vlucht van duizenden mensen uit Oekraïne, komen mensen ook in onze regio terecht voor noodopvang.

Er worden op dit moment tal van initiatieven georganiseerd om deze vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Uiteraard staan wij als Kringwinkel klaar om hier ons steentje aan bij te dragen. Een belangrijke functie van De Kringwinkel ’t rad is immers om te voorzien in materiële hulpverlening bij noodsituaties.

Ter ondersteuning van de gemeentebesturen en OCMW’s in onze regio, trachten wij op 2 manieren heel concreet te helpen:

  • We bieden (gratis) meubelen en huisraad voor de organisatie van de noodopvang van vluchtelingen door gemeenten.
  • We geven persoonlijke kortingsformulieren voor de gerichte en individuele noden van vluchtelingen via het aanbod in onze Kringwinkels, dit in samenspraak met de OCMW’s.

Om hieraan te kunnen voldoen doen we een oproep om extra spullen in te zamelen: meubilair, kledij, speelgoed, huisraad, boeken, ...

 Wij hopen masaal in te zamelen om een zo groot mogelijk aanbod te realiseren voor deze vluchtelingen in nood. Alle ingezamelde materiaal dat niet rechtstreeks terecht komt bij deze mensen in nood, zullen wij gebruiken om verder te investeren in onze andere doelstellingen: sociale tewerkstelling en lokaal hergebruik.

Voor elke gift bieden wij een kortingsbon aan van 5 cent per binnengebracht kg, te besteden in onze Kringwinkels.

Inzamelactie i.s.m. OCMW en gemeentebestuur Knokke-Heist: 30/05 - 04/06

 

instagram auction