Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

De kracht van Opnieuw geluk

Kringwinkel is een pionier in circulaire economie en sociale tewerkstelling. Toch heeft de winkel al meer dan twintig jaar dezelfde huisstijl en baseline. Een frisse nieuwe stijl en toekomstvisie maakt Kringwinkel helemaal futureproof. De nieuwe baseline ‘Opnieuw geluk’ vervangt het oude ‘Wie kringt die wint’. 

De nieuwe slogan ‘Opnieuw geluk’ verwijst naar het geluk van het opnieuw gebruiken. Want de wereld heeft nood aan minder nieuwe spullen. Opnieuw gebruiken. Opnieuw dragen. Opnieuw lezen, luisteren en van genieten. Het enige nieuwe dat Kringwinkel aanbiedt, is een nieuwe toekomst, voor voorwerpen en voor mensen. Dat is de kracht van opnieuw geluk.


Ons manifest in een kleurrijke video

In een flitsende slam poetry vertellen we ons manifest. Want: wat als we op een dag alles zouden hergebruiken?Ontdek hier de kracht van Opnieuw… Natuurlijk komen alle spullen die je ziet in de video ook effectief uit de Kringwinkel!

txt
txt
instagram auction