Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Retrodag 2024
Meer over deze Kringwinkel

Ons textielverhaal

Wie kringt die wint!

Kringwinkel 't rad werkt hard om haar steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Kledij en textiel zijn consumptiegoederen bij uitstek, waardoor wij hier graag extra op inzetten. Zowel door kledij aan Kringwinkel te geven als door tweedehandskledij aan te kopen help je bijdragen aan onze missie: creëren van sociale tewerkstelling, aandacht voor het milieu en armoedebestrijding. 

Komt de kledij die ik schenk wel terecht bij mensen die het echt nodig hebben?

Absoluut! We hanteren in de eerste plaats zeer democratische prijzen. Daarnaast werken we samen met enkele partners in de hulpverlening (OCMW, CAW) en bieden we een korting van 30% aan mensen die het financieel moeilijk hebben. In echt dringende gevallen zullen we kledij (en andere spullen) kostenloos geven.

Wat gebeurt er met het geld van verkochte kledij?

Eén van de voornaamste doelstellingen van Kringwinkel is het creëren van sociale tewerkstelling. De inkomsten van de verkoop in onze winkels wordt opnieuw geïnvesteerd in onze medewerkers. 200 van onze 240 collega's zijn 'doelgroepmedewerkers'. Dit wil zeggen dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor hen groter is, door verschillende factoren of omstandigheden. In onze organisatie krijgen ze een opleiding, goede begeleiding, een job op maat, maar vooral ook een nieuwe kans.

Wordt alle ingezamelde textiel verkocht in de Kringwinkels?

Niet alle textiel kan verkocht worden in onze winkels. In ons magazijn in Ruddervoorde wordt alle ingezamelde textiel gecontroleerd door onze medewerkers. De kledij die voldoet aan onze kwaliteitseisen wordt van een prijs voorzien en stroomt door naar één van onze Kringwinkels. Jammer genoeg komt er ook kapotte en vuile kledij terecht in onze containers. Dit wordt er door onze mensen uitgehaald en krijgt een andere bestemming.

Wat gebeurt er met de uitgeselecteerde of onverkochte kledij?

Deze restfractie wordt verkocht aan verschillende externe partners. 

instagram auction