Menu contact
Gratis ophaling: 070 222 002
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

 

Maart is traditioneel de jeugdboekenmaand. Lezen, voorgelezen worden en toegang hebben tot boeken is een belangrijke parameter om armoede te bestrijden en kansen te creëren voor kinderen.


Toch, heeft niet elk kind het geluk om toegang te hebben tot leesboeken, denk maar aan kinderen die in kansarmoede leven. In Vlaanderen spreken we dan nog steeds over 1 kind op 5. In België gaat het over een totaal van 500 000 kinderen.


De Kringwinkel ViTeS zamelt in de strijd tegen kinderarmoede de hele maand maart kinder- en jeugdboeken in. OCMW’s, huizen van het kind, scholen uit kansarme buurten en andere partners van ViTeS in armoedebestrijding, zorgen dat de ingezamelde boeken terecht komen bij gezinnen die het moeilijker hebben.

 

Waarom een inzamelactie? De Kringwinkel heeft toch boeken waarom verdeelt ze die niet?

De kringwinkel is op de eerste plaats een sociaal tewerkstellingsinitiatief. We geven werk en opleiding aan mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Door de verkoop in onze winkels kunnen we blijven werk bieden aan mensen die het wat moeilijker hebben. Daarbij komt nog dat er onder onze klanten ook heel wat mensen zijn met minder middelen. Ook voor hen moet er een aanbod blijven. Zonder een constante toestroom van goederen is er geen kringwinkel meer. Zonder extra inzameling van boeken moet de kringwinkel kiezen tussen de ondersteuning van kansarme gezinnen of de bevoorrading van de eigen winkels. Dit is een keuze die ViTeS niet wil maken.

Heb jij nog een uitgelezen boek in de kast liggen? Breng het naar de kringwinkel en wij zorgen dat het goed terechtkomt. 

 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de spelers van de Nationale Loterij en de Nationale Loterij. Wij willen hen hiervoor bedanken!

shop auction