Menu contact
Gratis ophaling: 09 227 25 64
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Sociale tewerkstelling in Open Plaats

Heel wat mensen krijgen op de gewone arbeidsmarkt weinig of geen kansen. Bij Open Plaats vinden jaarlijks ruim 100 mensen een opleiding, stage of werkervaring. Zo staan ze sterker in hun verdere loopbaan.

Dit doen we niet alleen. We werken hiervoor structureel samen met het OCMW Gent, de VDAB en het Justitiehuis Gent.

Wil je bij ons komen werken via een sociale tewerkstelling? Neem dan contact op met één van onze partners.

Tijdelijke werkervaring – OTC (OCMW Gent)

Het vroegere "artikel 60" heet nu tijdelijke werkervaring. Veel nieuwkomers doen hun eerste werkervaring in ons land op bij Open Plaats. Zo krijgen ze de kans om beter Nederlands te leren. Ook vele anderen krijgen de mogelijkheid om basisvaardigheden te ontwikkelen en zo hun kansen op werk te verhogen.

Bijkomend voordeel is dat je met tijdelijke werkervaring genoeg arbeidsdagen kan opbouwen om in regel te komen met de RVA. Het OCMW is de officiële werkgever. Het opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) binnen het OCMW Gent is onze structurele partner. We werken ook vaak samen met OCMW’s uit de regio (Merelbeke, Melle,…). Meer info op www.ocmwgent.be

Arbeidszorg – GTB (VDAB) & OCMW

Wie (nog) niet, of niet meer terecht kan in een betaalde job, maar wel de behoefte voelt om te werken, kan terecht in arbeidszorg. Dit is een onbetaalde stage, dus zonder arbeidscontract of loon, maar wel met een onkostenvergoeding. De GTB-dienst van de VDAB geeft intussen Gespecialiseerde Trajectbegeleiding. Meer info bij een VDAB-werkwinkel in je buurt of op www.gtb-vlaanderen.be

Werkend leren (brugproject) – Compaan / VDAB

Jongeren die deeltijds onderwijs volgen, kunnen bij ons werkervaring opdoen in het kader van een brugproject of "werkend leren". De overeenkomst geldt voor 20 uur per week, met opleidingsvergoeding. Onze partner Compaan helpt om intussen ook een vaste job te vinden. Meer info op www.compaan.be

Werkstraf - Justitiehuis Gent

Al meer dan tien jaar nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook op door samen te werken met het Justitiehuis Gent. Wie ter vervanging van een gevangenisstraf een werkstraf mag doen, kan die bij ons uitvoeren. Zo blijf je als veroordeelde deel uitmaken van de maatschappij en krijg je stimulansen om er een actieve rol in op te nemen. Ook veroordeelden onder enkelbandtoezicht die vrijwillig willen werken in het kader van hun reclassering, zijn welkom bij ons. Meer info op www.werkstraf.be

instagram