Menu contact
Gratis ophaling: 059 50 90 97
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

MISSIE VAN DE KRINGWINKEL

Als Kringwinkels willen we bijdragen aan een duurzame wereld. Daarom werken we aan:

SOCIALE TEWEKSTELLING

De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

AANDACHT VOOR HET MILIEU

De Kringwinkels geven herbruikbare goederen een nieuwe bestemming en verkleinen zo de afvalberg. ORIGINELE EN

BETAALBARE SPULLEN

Het aanbod varieert elke dag. Voor basisproducten bewaken we steeds een basisprijs. We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen.

VISIE VAN DE KRINGWINKEL

De Kringwinkel is een samenwerkingsverband van ondernemingen dat duurzame meerwaarde creëert met tweedehands goederen. Kringwinkels werken samen aan een sterke Kringwinkelsector met herkenbare, kwaliteitsvolle dienstverlening voor een ruim publiek met betaalbare producten. Samenwerken betekent een gedragen gelijkvormigheid en ruimte voor verscheidenheid. Kringwinkels kiezen voor

EENVORMIGE COMMUNICATIE

De Kringwinkel profileert zich als een sterke en professionele sector met een eenvormige communicatie en huisstijl.

KWALITEIT

De Kringwinkels werken volgens het kwaliteitskader van EFQM. De Kringwinkels zijn excellente kringloopcentra die zich onderscheiden door te voldoen aan de normen die zij zichzelf opleggen. Het streven naar kwaliteit behelst alle facetten van de organisatie.

DUURZAAM ONDERNEMEN

De Kringwinkel staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ondersteunen van de Kringwinkels in hun dagelijkse werking en bij het nemen van beslissingen.