Menu contact
Gratis ophaling: 089 77 92 92
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Over Ons

Kringwinkel Maasland kreeg voor de projectwerking Arbeidsmatige Activiteiten gericht op doorstroom een subsidie van de provincie Limburg. 

Dankzij Provincie Limburg kunnen wij de doorstroomkansen van de meest zwakke werkzoekenden verbeteren.
Kwetsbare mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terechtkunnen in het reguliere noch het beschermde arbeidscircuit krijgen een kans om zich te ontplooien in een arbeidszorginitiatief.

Op onze werkvloer maken zij (opnieuw) kennis met gestructureerde arbeidsmatige activiteiten in een realistische werkomgeving, zonder de druk van een arbeidsovereenkomst. Arbeidszorgmedewerkers behouden tijdens de activiteiten hun uitkering. In het ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid.

Bedankt!

Het Qfor WSE-Certificaat is binnen! 🙌

Het Qfor WSE-kwaliteitslabel dat we 23 juli 2021 mochten ontvangen, is het certificaat voor dienstverleners actief in het kader van werkgelegenheidsbeleid, professionele vorming en sociale economie.

De Kringwinkel Maasland werd grondig doorgelicht op gebieden zoals: onze dienstverlening aan klanten, het personeelsbeheer en het financieel beheer van onze organisatie.

Dit is zowel een bevestiging van het harde werk van al onze medewerkers, als een extra motivatie om nog meer stappen te ondernemen in het professionaliseren van ons maatwerkbedrijf.

Het Qfor WSE-certificaat is een mooie bekroning van al onze inzet en teken dat het beleid ook zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening en een professionele bedrijfsvoering.

Heb jij leuke ideeën of suggesties die ons de weg kunnen wijzen? Laat het ons zeker weten.

QFor WSE Scan De Kringwinkel Maasland
instagram auction