Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Via deze pagina kun je als werknemer of externe ernstige zaken melden die je vaststelt of waarvan je een ernstig vermoeden hebt. Het gaat over zaken die onethisch, onwettig of in strijd zijn met het unierecht of het interne beleid. De regeling is bedoeld om zaken aan te kaarten die anders niet aan het licht zouden komen.

Zaken die verband houden met de normale werking van de organisatie kunnen niet in dit systeem worden gemeld, maar moeten besproken worden via de normale kanalen van leidinggevende, HR of management.

Meldingen in verband met ongewenst seksueel gedrag, geweld, intimidatie en pesten kunnen wel via dit kanaal, maar kunnen ook intern gemeld worden via de procedure vertrouwenspersonen.

Inbreuken kunnen vertrouwelijk worden gemeld met vermelding van naam en contactgegevens of, indien gewenst, anoniem.  Alle verzoeken worden vertrouwelijk en veilig behandeld.

De meldingen komen enkel terecht bij de interne preventieadviseur van de onderneming. Indien u uw contactgegevens meedeelt, zal deze met u contact opnemen om het verdere verloop van de melding te bespreken. Wenst u een anonieme melding te doen, vul dan bij het verplichte veld 'naam' ANONIEM in. Houd er wel rekening mee dat je dan geen feedback over jouw melding kan krijgen. 

Alle meldingsontvangers  hebben de deontologische afspraak dat meldingen nooit besproken worden in het reguliere managementoverleg van de organisatie en dat elke actie die genomen wordt naar aanleiding van een klacht steeds zeer behoedzaam en uiterst confidentieel zal gebeuren, ter bescherming van de persoon die de melding uitte.

Naam *
Voornaam
E-mail
Telefoonnummer
Jouw bericht *
 
instagram auction