Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Geef je mening en win
Meer over deze Kringwinkel

MENSEN en SPULLEN meer waard maken, met respect voor het milieu is en blijft onze missie.

We willen OP-NIEUW geluk voor mensen en spullen.

Kringwinkel 't rad streeft naar maximaal lokaal hergebruik van alle afgedankte spullen in de Brugse regio.

We doen dat precies omdat de inzameling, selectie, verwerking, herstel en verkoop van die afgedankte goederen tot een zeer arbeidsintensieve niche behoren. Als Kringwinkel zetten we hierbij ook maximaal in op sociale tewerkstelling, mét oog voor onze maatschappelijke rol: herbruikbare goeden ook tot bij mensen met een laag inkomen brengen. 

instagram auction