Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Geef je mening en win
Meer over deze Kringwinkel

Ontlenen van goederen bij Kringwinkel 't rad

Gelieve het uitleenformulier zo volledig mogelijk in te vullen, met aandacht voor onze afspraken omtrent het ontlenen van goederen.

Naam *
Voornaam *
Organisatie *
E-mail *
Telefoonnummer *
Soort evenement (festival, workshop, toneel, etc.) *
Datum evenement *
Welke goederen wil je ontlenen? *
Publicitaire mogelijkheden voor onze kringwinkel? (logo op website, affiche, etc.) *
Mogelijkheden gratis toegang voor medewerkers van De Kringwinkel tijdens het evenement? *

Andere vragen of opmerkingen?

Afspraken

Kringwinkel ‘t rad stelt zijn goederen graag ter beschikking van organisaties met socio-culturele doeleinden. Omdat we jaarlijks heel wat aanvragen ontvangen en we dit wat beheersbaar willen houden, hebben we een aantal afspraken opgesteld.

1. Enkel organisaties met sociale-culturele doeleinden kunnen een beroep doen op onze onderneming om goederen te ontlenen. Dus geen particuliere personen of verenigingen.

2. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken en beoordeeld naargelang de impact op onze onderneming en werking.

3. De goederen kunnen gratis in bruikleen genomen worden. Kringwinkel ’t rad vraagt wel een waarborg van 50 euro en het totaal van de ontleende goederen kan het winkelbedrag van 200 euro niet overschrijden.

4. Als tegenprestatie vraagt Kringwinkel ’t rad een vermelding van zijn logo op brochure, folder, affiche en social media. Bij evenementen die toegankelijk zijn voor het grote publiek wordt gevraagd of er een aantal vrijkaarten kunnen worden voorzien.

5. De ontlener staat zelf in voor het afhalen en het terugbrengen van de ontleende goederen. De goederen worden met het nodige respect behandeld en teruggebracht in de staat waarin ze zich bevonden bij afhaling. Afhalen en terugbrengen gebeurt in onze Kringinkels of ons logistiek centrum in Oostkamp.

6. Goederen die niet worden teruggebracht of die beschadigd zijn, worden afgerekend aan de verkoopprijs.

Gelezen en goedgekeurd? *
 
instagram auction