Menu contact
Gratis ophaling: 070 222 002
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

We gebruiken alle opbrengsten voor maatschappelijke doelstellingen. 
Van bij de oprichting dragen we bij aan een betere duurzame wereld waarin de mens centraal staat.

Daarom werken we aan:Sociale tewerkstelling

Als VZW gebruiken we onze inkomsten uit de verkoop in onze winkels voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Bevorderen van tewerkstelling is van bij het begin een basisdoelstelling geweest van De Kringwinkel. In de loop der jaren ontwikkelt De Kringwinkel zich tot een volwaardig tewerkstellingsproject binnen de sociale economie.

De brede waaier aan taken, eigen aan De Kringwinkel, maakt het mogelijk mensen met verschillende profielen een job te bieden waarin ze kunnen groeien. Begeleiding op de werkvloer, arbeid op maat en vorming staan centraal in onze werking.


 Het milieu

We zamelen herbruikbare spullen in en verkopen ze opnieuw. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht en drukken we de uitstoot van CO2.

We komen de goederen gratis bij u thuis ophalen of u kan ze zelf brengen naar onze winkels tijdens de openingsuren. Textiel kan u in onze textielcontainers deponeren. Op verschillende recyclageparken vindt u ook hergebruikcontainers van De Kringwinkel.

 

Originele en betaalbare kwaliteitsspullen

In De Kringwinkels van ViTeS vind je steeds een groot en wisselend aanbod aan meubilair, kleding, huisraad, boeken en platen, speelgoed,.. Ons aanbod varieert elke dag. 
Voor basisproducten bewaken we steeds de prijs. We willen er voor zorgen dat iedereen, hoe beperkt zijn of haar budget ook is, kwaliteitsvolle goederen kan kopen.


Armoedebestrijding

Wij willen een loyale lokale partner zijn. Samen met OCMW's en welzijnsorganisaties zetten wij in op armoedebestrijding. Zo zamelen we dekens in voor daklozen, ondersteunen we winteropvang, helpen we scholen en nog veel meer.

shop auction