Menu contact
Gratis ophaling: 054 32 05 00
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Als maatwerkbedrijf geven wij kansen aan diverse groepen van medewerkers.

Een vaste job aan mensen met minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Aandacht voor de afzonderlijke competenties en werk naar ieders mogelijkheden is hierbij belangrijk. Vroeger gebeurde dit op basis van een werkloosheidperiode van 5 jaar. Sedert het maatwerkdecreet is dit vervangen door een screening door de VDAB.

Een tijdelijke job op basis van het statuut art. 60 via de samenwerking met de OCMW's binnen het verzorgingsgebied. Afhankelijk van de leeftijd kunnen medewerkers gedurende een bepaalde periode bij ons aan de slag. 

Een lerende job via brugprojecten en stage- contracten voor jongeren. We trachten jongeren op een uitdagende manier te motiveren, arbeidsattitudes aan te leren of gewoon een aantal sociale vaardigheden bij te brengen.

Een alternatieve job via samenwerking met  het justitiehuis en de dienst voor strafherstel voor jongeren. Door het inzetten van deze medewerkers in onze dagelijkse werking dragen we bij aan een verruiming van onze maatschappelijke draagkracht. 

Een vrijwillige job als medewerker van Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Deze verscheidenheid aan medewerkers staat dagelijks klaar om de herbruikbare goederen een tweede leven te schenken! Zij voelen zich thuis in Kringwinkel en verzetten dagelijks bergen WERK!

TEAMWERKING IN KRINGWINKEL ZUID-OOST-VLAANDEREN

Diverse medewerkers binnen onze organisatie staan in voor het winkelklaar maken van de ingezamelde goederen. 

De medewerkers van het winkelgeefpunt zorgen voor het aanvaarden van goederen. Ook deze medewerkers staan dagelijks in voor de ontvangst van goederen, de sortering ervan en de doorstroom van deze goederen naar de verschillende ateliers.

De ophaalploeg zorgt ervoor dat meubelen zorgvuldig bij de klant kunnen worden opgehaald/geleverd. Deze ploeg is perfect op de hoogte van de selectiecriteria. 

De atelierploeg zorgt in iedere vestiging voor een droge of natte verwerking van de binnen- gebrachte goederen. Hierdoor worden de goederen winkelklaar gemaakt.

Het kledijteam staat in voor het grondig nakijken van binnengebrachte kledij (naast onze meubelen onze grootste productgroep), het prijzen ervan en de wekelijkse toelevering naar de winkelpunten.

De medewerkers van de meubelherstelwerkplaats zorgen ervoor dat kleine herstellingen aan meubelen worden uitgevoerd zodat deze toch te koop kunnen worden aangeboden.

De medewerkers van het elektro-herstelatelier maken elektrische toestellen opnieuw winkelklaar. Onze professionele medewerkers staan in voor een garantie van 1 jaar op deze toestellen.

De winkelploeg staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar onze klanten toe en dragen zorg voor onze winkelpunten.

instagram auction