Menu contact
Gratis ophaling: 054 32 05 00
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Missie

Als organisatie in de sociale economie willen we een maatschappelijke meerwaarde bieden. Vier belangrijke pijlers maken duidelijk waar we als organisatie voor gaan.

  • Bied zijn medewerkers sociale tewerkstelling en ontplooiingsmogelijkheden aan.
  • Heeft in al zijn activiteiten aandacht voor het milieu en duurzaamheid en wil van wegwerp naar hergebruik door sociaal circulair ondernemen.
  • Zorgt voor een origineel en betaalbaar aanbod in zijn winkels.
  • Wil een loyale partner zijn in de bestrijding van kansarmoede.

Visie

Door onze visie geven we richting aan onze toekomst. Een duidelijk geformuleerde visie bepaalt de richting naar waar we willen groeien.

  • Als maatwerkbedrijf bieden we werk aan mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt, fungeren we als werkervaringsplaats en als alternatief tewerkstellingsverband. Dit doen we door het bieden van een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan onze mensen.
  • Kringwinkel probeert de bewoners van Zuid-Oost-Vlaanderen bewust te maken van het hergebruik van goederen en de recuperatie van materialen en grondstoffen. Kringwinkel zamelt herbruikbare goederen in en verkoopt er weer aan een betaalbare prijs. Hierdoor komen deze spullen niet op de afvalberg terecht.
  • We streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten, op alle levensdomeinen en bij alle beslissingen: economisch, sociaal en ecologisch.

Waarden

Onze basiswaarden zeggen hoe we onze organisatie willen leiden. Aan de hand hiervan worden de meer-jaarlijkse strategische doelstellingen vooropgesteld, die zich vertalen in jaarlijkse actieplannen.

  • Door maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstreept Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen zijn respect voor mens, milieu en materiaal.
  • We betrekken onze medewerkers bij de werking van onze organisatie en zijn betrokken bij hun persoonlijke ontwikkeling. - Bij elke keuze die we maken, streven we naar duurzaamheid via onze diensten, onze producten en in onze bedrijfsvoering.
  • Intern én extern schenken we veel belang aan transparantie over hoe onze organisatie functioneert en in hoe ze communiceert.
instagram auction