Menu contact
Gratis ophaling: 014 44 20 40
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Hoe worden onze prijzen bepaald?

We vinden het belangrijk dat iedereen producten kan kopen die nodig zijn voor een comfortabel leven. Een bed, een tafel, bestek, ... Dit zijn basisproducten waarvan de prijzen bewust laag gehouden worden.

In het algemeen hanteren wij 10 à 20% van de nieuwwaarde van een goed als maatstaf voor prijsbepaling (uitgezonderd elektro en fietsen). Onze medewerkers trachten zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de gangbare prijzen van uiteenlopende spullen. Voor het herkennen van waardevolle goederen heeft De Kringwinkelsector opleidingen voor haar medewerkers uitgewerkt. De bijzonder grote verscheidenheid aan mogelijke goederen maakt dit echter niet gemakkelijk. Zo kan je nog zeer waardevolle spullen voor een prikje op de kop tikken in de Kringwinkel!

Brocante en vintage

Sommige producten zoals brocante en vintage zijn iets duurder, maar de prijs blijft altijd beduidend lager dan de nieuwprijs of internetprijs. In het verleden merkten we dat vaak de uniekste spullen werden weggekaapt om ze daarna veel duurder aan te treffen in een design- of antiekwinkel. Door een preciezere prijs te vragen, willen we dit ontmoedigen en blijven de speciale spullen voor al onze klanten toegankelijk. Ook blijven we zo een eerlijke prijs vragen die in verhouding staat tot de kwaliteit van deze goederen.

Alle inkomsten uit de verkoop van onze goederen worden bovendien gebruikt voor het realiseren van onze sociale doelstellingen, en niét voor het maken van winst op zich.

Voor het herkennen van waardevolle goederen heeft De Kringwinkelsector opleidingen voor haar medewerkers uitgewerkt.
Het Kringwinkelcentrum WEB is een vzw. Daardoor zijn we in onze werking gemiddeld voor 52% afhankelijk van eigen inkomsten.

Vereniging zonder winstoogmerk

Het Kringwinkelcentrum WEB is een vzw. Daardoor zijn we in onze werking gemiddeld voor 52% afhankelijk van eigen inkomsten. De inkomsten uit de verkoop worden vooral gebruikt voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die niet alle kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt. Verder worden er ook regelmatig opleidingen voor hen georganiseerd, en moet onze infrastructuur doorlopend betaald worden.

Wat je uitgeeft in de Kringwinkel wordt dus integraal gebruikt voor een goed doel.

Afdingen op de prijs is in onze winkels niet mogelijk.

Betalen met bancontact

In alle Kringwinkels WEB kan je betalen met Bancontact en Maestro. Dit is gratis en onafhankelijk van het bedrag dat je wenst te besteden.

instagram auction