Menu contact
Gratis ophaling: 014 44 20 40
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Partners

Vzw WEB (of voluit vzw Werkervaringsbedrijven) werd opgericht in 1992 op initiatief van het Strategisch Plan Kempen. In het bestuur van de vereniging zetelen vertegenwoordigers van het ABVV, het ACV, de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, het UNIZO, de Katholieke Hogeschool Kempen, het Strategisch Plan Kempen, VKW, IOK en Welzijnszorg Kempen.
 
Verder werkt de vzw samen met enkele bedrijven uit de chemische sector. Een deel van de RSZ-middelen van deze bedrijven wordt via een koninklijk besluit ter beschikking gesteld van de vzw.
 • Acros Organics bvba                    
 • Ajinomoto Omnichem nv
 • Avery Dennison Belgium bvba      
 • Belgo-process nv
 • BP Chembel nv                           
 • De Ster bvba
 • Estee Lauder nv                          
 • Exxon Mobil Chemical
 • Janssen Pharmaceutica nv           
 • Belgium nv                         
 • Quinn Plastics nv                        
 • Lubrizol bvba                
                       
De belangrijkste partners van het Kringwinkelcentrum:

 • VSAWSE: Vlaams Subsidie Agentschap voor Werk en Sociale Economie. Via deze instantie verkrijgen we onze erkenning, ons contingent, de uitbreiding ervan en de loonsubsidies.
 • Vakbonden: Via hen verkrijgen we een deel van de loonsubsidies.
 • VDAB: Zij zorgen voor de toeleiding van nieuwe medewerkers.
 • OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij. Deze instantie verleent aan het Kringloopcentrum een erkenning om kringloopactiviteiten op te zetten. Tevens ontvangen we hier jaarlijks een subsidie met betrekking tot het gerealiseerde hergebruik.
 • Gemeentebesturen, containerparken: Het Kringloopcentrum is actief in 11 gemeentes. Elk kwartaal bezorgt het Kringloopcentrum gegevens aan de verschillende gemeentebesturen met betrekking tot de tonnage ingezamelde kilogrammen. Voor de dienstverlening die het Kringloopcentrum aan de gemeentebesturen aanbiedt, ontvangt het Kringloopcentrum een tonnagevergoeding per ingezamelde kg.
 • Herwin: Fusie van Komosie & SST. Het Kringloopcentrum maakt deel uit van deze ledenorganisatie. Liefst 31 Kringloopcentra uit Vlaanderen hebben zich verenigd in deze organisatie. Tevens hebben ook een aantal Energiesnoeibedrijven zich aangesloten bij deze koepelorganisatie.
 • IOK: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen. Zij verdedigt de belangen van de diverse kringloopcentra en tracht een geïntegreerd afvalbeleid op poten te zetten waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de diverse kringloopcentra.
 • OCMW’s: Met hen werken we vooral samen op vlak van het door hen ter beschikking stellen van Art. 60ers waarbij het OCMW de loonkost draagt en het Kringloopcentra ondersteuning biedt op vlak van begeleiding van deze mensen. Tevens werken we ook met OCMW’s samen op vlak van het verlenen van korting aan hun cliënten.
 • Klanten: In deze onderscheiden we 3 soorten klanten: zij die goederen wensen te laten ophalen, zij die goederen zelf aanbieden en zij die de herbruikbare spullen kopen in onze winkels of in onze magazijnen (opkopers, lompenverwerkers, organisaties in buitenland…)
 • Afvalverwerkende bedrijven
 • Recyclagebedrijven
 • Leveranciers
 • Verhuurders panden
 • Justitiehuizen: met hen werken we samen op vlak van tewerkstellen van werkgestraften.
instagram auction