Menu
Meer over De Kringwinkel
Veelgestelde vragen

Veelgestelde Kringwinkel-vragen 

 

Hoe kan ik spullen schenken aan Kringwinkel?

Geefpunten

De snelste manier: breng je herbruikbare spullen naar een geefpunt van de Kringwinkel in jouw buurt.

Ophaling aan huis

Kringwinkel haalt ook gratis op bij je thuis. Check op deze pagina welke Kringwinkel de ophalingen in jouw regio verzorgt en maak telefonisch of online een afspraak.

 

Textielcontainers

Drop je herbruikbare kledij in een van de vele textielcontainers van Kringwinkel. Deze textielcontainers vind je ook in de meeste recyclageparken.

 

 

Welke spullen kan ik aan Kringwinkel schenken?

Alle spullen die je ook aan je buurvrouw zou geven, kan je naar Kringwinkel brengen!

Een van de doelstellingen van Kringwinkel is het verminderen van de afvalberg. Kringwinkels doen er alles aan om maximaal hergebruik te gaan realiseren. 

 

Voor Kringwinkel is elk herbruikbaar goed dus een interessant goed! Herbruikbaar betekent dat het nog in een goede staat is om opnieuw te gebruiken en/of hersteld kan worden in onze herstelateliers.

 

Twijfel je over iets? Neem dan contact op met de Kringwinkel in je buurt of neem hier een kijkje.

 

 

Wat is het aanbod op dit moment in Kringwinkel?

In de meeste Kringwinkels vind je een volledig productaanbod: kleding, fietsen, boeken, elektro, multi-media, huisraad, brocante, sportartikelen,... En hier en daar vind je ook een aparte kledingwinkel of boetiek. 

 

Ons aanbod verandert wel erg snel. Daardoor is het niet mogelijk is om een centraal overzicht te bieden van wat er op dit moment te koop is in elke Kringwinkel.

 

Je kan ook online shoppen. Een overzicht van onze webshops vind je op deze pagina.

 

En natuurlijk is regelmatig binnenspringen de beste manier om te vinden wat je zoekt! Zo help je niet alleen de afvalberg te verkleinen, maar je steunt ook de tewerkstelling van onze 4800 medewerkers. Kringwinkel biedt immers zinvol werk aan mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden op de arbeidsmarkt. 

 

 

Wat gebeurt er met de opbrengsten van al die goederen die jullie gratis krijgen?

Gewone bedrijven zetten economische activiteiten op om winst te maken. Kringwinkels hebben geen winstoogmerk. Het primaire doel van een maatwerkbedrijf is het creëren van tewerkstellingskansen. De winst die we maken is dus louter een middel om die tewerkstelling ook in de toekomst te waarborgen.

De opbrengst uit de verkoop van tweedehandsspullen investeren wij dus in onze medewerkers, de verbetering van onze werking en maatschappelijke doelstellingen. Een positief resultaat is wel noodzakelijk om onze medewerkers aan het werk te houden en om de nodige investeringen te kunnen doen.

 

Sociale tewerkstelling

Met Kringwinkel stellen we meer dan 6.000 mensen tewerk. De meerderheid van onze medewerkers komt uit “kansengroepen”: mensen die langdurig werkloos zijn of die laaggeschoold zijn. Dankzij Kringwinkel en de mogelijkheid van sociale tewerkstelling die de overheid biedt, krijgen zij een kans om terug op de arbeidsmarkt te komen. Naast een job bieden we hen ook begeleiding, een opleiding, een sociaal netwerk en vaak ook een groter gevoel van eigenwaarde.

 

Onze werking

De overige inkomsten gaan naar:

 • De gebouwen: huur, onderhoud, verwarming
 • Onderhoud van onze vrachtwagens
 • De back-office-processen zoals boekhouding, HR en IT
 • Het milieuvriendelijker maken van onze organisaties
 • Innovatieprojecten

 

Goede doelen

En is een organisatie op zoek naar bijvoorbeeld warme dekens of jassen voor daklozen tijdens de winter, dan helpen wij hen graag uit de nood. Lees hier meer over de goede doelen die we afgelopen winter steunden.

 

 

Wat gebeurt er met spullen die niet verkocht geraken?

De bestaansreden van Kringwinkels is lokaal hergebruik stimuleren via de verkoop in tweedehandswinkels. Daarvoor kregen we de erkenning van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). 


Toch komt het jammer genoeg ook voor dat ingezamelde spullen geen tweede leven krijgen. Voor deze spullen wordt dan telkens – vanuit ecologisch standpunt – de meest optimale oplossing gezocht. Voor de overgrote meerderheid van de spullen betekent dit een correcte recyclage, opdat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Voor die producten waar op vandaag geen recyclagetechnologieën voor bestaan, wordt maximaal gestreefd naar verbranding met warmterecuperatie. Dit betreft een zeer kleine groep van producten. 

 

Zijn de spullen na een bepaalde tijd niet verkocht? Dan zoeken we zo veel mogelijk alternatieven.

 

Upcycling: heel wat Kringwinkels hebben een creatieve oplossing gevonden om materialen en spullen een nieuw leven in te blazen. Wat dacht je van krukjes uit wastrommels, handtassen uit oude kledij of insectenhotels met houtafval?

 

Uitleendiensten: bij Kringwinkel Antwerpen en Kringwinkel Ateljee kan je meubels lenen. Denk maar aan stoelen en tafels voor een familiefeest, zetels voor een theaterdecor, ...

 

Andere concepten:

 • Outlet: een aantal Kringwinkels is gestart met een outlet waar je spullen in grotere volumes kan vinden. In de Kilomeet, De Bazaar en Kilosjop worden producten per kilo of per meter verkocht. Zo krijgen ze alsnog een tweede leven bij bv. kunstenaars of mensen die het financieel moeilijker hebben.
 • Reparatiediensten: heel wat Kringwinkels herstellen elektrische toestellen of restaureren meubels om ze toch nog te kunnen verkopen.
 • Circulair belevingscentrum: Circuit, de circulaire concept store van Kringwinkel Antwerpen, heeft naast een winkel, ook een bar en verschillende herstelateliers. 

 

Wat niet verkocht geraakt, wordt zo veel als mogelijk gerecycleerd. Slechts een klein percentage van alle binnengebrachte goederen belandt bij het restafval.

 

Wat doen jullie met de kledij die ik in een textielcontainer deponeer?

Textiel uit de textielcontainers wordt door onze medewerkers gesorteerd in verschillende categorieën:

 • Goede kwaliteit krijgt een plaatsje in de rekken (lokaal hergebruik).
 • Minder goede kwaliteit verkopen we voor export*. Om te voorkomen dat dit op textielhopen in het Globale Zuiden belandt, werken we samen met opkopers uit Oost-Europa. We gaan ook eerst op bezoek bij deze bedrijven voor we beslissen om hier een samenwerking mee aan te gaan.
 • Niet-verkoopbaar textiel wordt gerecycleerd (dekens, isolatie,…).

 

*Door de grote boom in fast fashion retailers krijgen wij grotere volumes afgedankt textiel binnen, maar ook veel items van lagere kwaliteit. Deze doen het vaak niet goed in de lokale herververkoop, maar kunnen elders wel iemand blij maken die minder in zit met de kwaliteit van hun textiel. Belangrijk is dat het hier nog steeds gaat om propere, herbruikbare stuks.

 

Alle Kringwinkels zijn vzw’s, dus de winst die we maken uit de verkoop investeren we integraal in onze eigen werking: sociale tewerkstelling. In heel Vlaanderen zetten we mensen aan het werk die om één of andere reden moeilijk een kans krijgen in een ‘gewoon’ bedrijf. Vluchtelingen, langdurig werklozen, mensen die met een burn-out gekampt hebben. Bij ons kunnen ze aan de slag op hun eigen tempo, leren ze een job en kunnen ze hun kennis van het Nederlands verbeteren. 

 

Hoeveel subsidies krijgt Kringwinkel?

Kringwinkel ontvangt als maatwerkbedrijf steun van de overheid. Toch zijn we geen volledig gesubsidieerde sector:

 

 • 52% van de inkomsten komen uit eigen middelen, dit is de verkoop van spullen in de Kringwinkels.
 • 48% van onze middelen komen uit steunmaatregelen. Dit zijn bijna volledig (93%) steunmaatregelen voor de tewerkstelling en begeleiding van mensen uit kansengroepen. Dankzij Kringwinkel konden we in 2022 zo'n 6.000+ mensen tewerkstellen, waarvan zo’n 80% uit “kansengroepen” komen: mensen die langdurig werkloos zijn of laaggeschoold krijgen dankzij Kringwinkel een kans om terug op de arbeidsmarkt te komen. Ze krijgen naast een job vaak ook begeleiding, een opleiding, een sociaal netwerk en zo ook een groter gevoel voor eigenwaarde. 

 

Waarom is investeren in de sociale economie positief?

De begeleiding van medewerkers is essentieel in de sociale economie. Dit kost uiteraard geld. Maar het brengt ook op: maar liefst 14.500 euro (netto) per maatwerker per jaar! Hoe dit komt?

 

 • Eén werkloze minder betekent meteen een besparing op de werkloosheidsuitkering.
 • Een maatwerker betaalt belastingen en draagt zo bij aan de sociale zekerheid. 
 • De werkgever zal ook meer werkgeversbijdragen storten. 
 • De werknemer zal meer verdienen en dus meer geld uitgeven, wat leidt tot hogere btw-inkomsten op die producten.
 • De werkgever kan dankzij de extra job meer omzet draaien, waaraan opnieuw meer btw-inkomsten vasthangen.
 • De maatwerker zorgt door zijn werk ook voor extra productie: meer goederen of diensten die kunnen verkocht worden.

 

En dan hebben we het nog niet over de belangrijkste factor, die losstaat van het financiële plaatje, namelijk de impact van werk op het welbevinden en welzijn van de mens: het gevoel weer mee te tellen in de samenleving.

Een sociale werkplaats geeft dus zin aan mensen én aan de maatschappij.

 

Lees er meer over in dit opiniestuk: https://sociaal.net/achtergrond/job-sociale-economie-brengt-op/

 

 

Is Kringwinkel duurder geworden?

Kringwinkels zijn over het algemeen niet duurder geworden. Tweedehands spullen prijzen is een job apart, maar we houden ons eraan om basisproducten voor iedereen toegankelijk te maken aan lage tot zeer lage prijzen. Onze klanten die het financieel moeilijk hebben en via het OCMW of een andere sociale dienst doorverwezen zijn, krijgen in de meeste Kringwinkels een extra korting.

 

Zo zal je in een Kringwinkel gemakkelijk een glas vinden voor 30 cent, een boek voor 1,5 euro of een T-shirt aan 2,7 euro. De kleine prijsverschillen in de verschillende winkels hebben te maken met de wetten van vraag en aanbod die spelen in een bepaalde regio. Maar de prijzen zijn ook afhankelijk van de staat van het product, het merk, het materiaal... Dit geldt bijvoorbeeld zeker bij meubels.

 

Voor een aantal goederen, zoals boeken, werken we volop met digitale technologieën, waarbij op basis van de ISBN-code een correcte tweedehandsprijs wordt toegekend.

 

Voor goederen die hersteld worden, zoals elektro of fietsen, wordt de prijs ook voor een stuk bepaald door de arbeidskost en aan de hand van de technische fiche. Wasmachines doorlopen bijvoorbeeld een zeer uitgebreide en strenge testprocedure rond energieverbruik. Deze wordt naast de technische eigenschappen van het toestel in de prijs verrekend. Je betaalt dan ook voor het feit dat je met 100% zekerheid over een werkend en energiezuinig toestel kan beschikken met minstens

 

 

Waarom betaalt Kringwinkel niet voor spullen die ik geef?

Bij Kringwinkels betaal je een verlaagd btw-tarief van 6% op je aankopen. Dat betekent ook dat wij als Kringwinkels niets mogen aankopen dat we in de winkel voor hergebruik verkopen. We mogen dus niets betalen voor de spullen die we ontvangen of ophalen. Dit in tegenstelling tot een antiquair, die wel dingen mag kopen en later opnieuw mag verkopen met winst.

 

Als sector zijn we dus sterk afhankelijk van onze gulle gevers.

 

 

Kan ik als bedrijf samenwerken met de kringwinkel?

Ja, Reloved is de kringwinkel for business!

Reloved is het coöperatieve initiatief van verschillende kringwinkels in Vlaanderen.

 

De missie van Reloved is maximaal lokaal hergebruik bevorderen en duurzame oplossingen bieden voor goederen die niet je als bedrijf niet meer kan verkopen of gebruiken.

De focus ligt op partnerships op zowel business-to-business (BTB) als business-to-government (BTG).

Het werkingsgebied is heel België.

  

Zoekt jouw bedrijf naar een circulaire oplossing voor goederen die niet meer verkocht worden of goederen die binnen jouw bedrijf einde verhaal zijn, maar nog wel perfect herbruikbaar zijn? Reloved heeft een totaaloplossing.

Neem contact op Reloved voor meer info: barbara.thomas@Reloved.be of 0499/ 65 00 67

 

 

Voor de Retrodag sparen jullie de leukste dingen op en verkopen die aan een hogere prijs. Gaat dat niet in tegen jullie missie?

Het is inderdaad zo dat heel wat Kringwinkels een aantal weken voor de Retrodag spullen aan de kant zetten. Maar dit gebeurt niet het hele jaar. Je kan dus zeker nog schatten vinden bij Kringwinkel voor en na de Retrodag.

 

Het klopt ook dat heel wat retrostuks iets meer kosten. Maar Kringwinkels zijn vzw’s, de meerprijs investeren we onmiddellijk en integraal in onze werking (sociale tewerkstelling). Ook tijdens de Retrodag leggen we de nadruk op hergebruik en lokaal kopen. En met de extra inkomsten kunnen we de rest van het jaar onze doelstellingen halen.

 

Bovendien bereiken we met de Retrodag ook nieuwe mensen, die we kennis laten maken met onze werking. We hopen hen aan te zetten om ook in de toekomst vaker langs te komen. En we hopen dat ze hun spullen niet meer zomaar weggooien, maar naar Kringwinkel brengen om ze een tweede leven te geven.

 

Is tweedehands (hersteld) elektro niet minder milieuvriendelijk dan nieuw elektro?

Het maximaal verlengen van de levensduur van goederen door hergebruik en herstel is positief voor de planeet. Toch is dat niet altijd het geval m.b.t. elektro. Zo heeft het weinig zin om energieverslindende toestellen nodeloos lang in omloop te houden. Denk bijvoorbeeld aan televisies met een beeldbuis. Om die reden bestaat dan ook al zeer lang een wettelijk kader waarbinnen Kringwinkels opereren, dat duidelijk aangeeft welke toestellen vanuit een ecologisch standpunt in aanmerking komen voor herstel en hergebruik. Op die manier garanderen we als Kringwinkel steevast dat het aankopen van een tweedehands toestel milieuvriendelijker is dan de aanschaf van een nieuw toestel.

 

Biedt Kringwinkel ook hulp aan rampgebieden?

Uiteraard staan Kringwinkels klaar om te helpen waar nodig. Wel pakken we dit graag gecoördineerd en lokaal aan, in samenwerking met officiële instanties, lokale overheden en OCMW's. We schenken telkens artikelen uit het assortiment op vraag van deze instanties. Het is dus niet mogelijk om bij Kringwinkels specifiek zaken binnen te brengen voor een welbepaald goed doel. 

 

Mocht je zelf op de hoogte zijn van organisaties die goederen inzamelen, geef dit dan gerust aan ons door: info@dekringwinkel.be. Wij bezorgen jouw informatie vervolgens aan de juiste Kringwinkel.

 

Naast de goede doelen die in het nieuws komen, steunen Kringwinkels het hele jaar door ook minder bekende goede doelen. Volg de Facebook-pagina van de Kringwinkel in jouw buurt om hiervan op de hoogte te blijven. Daarnaast bieden we ook kansen aan mensen die het moeilijker hebben om hun plek te vinden op de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen. Lees hieronder meer daarover.  

 

 

Een andere vraag?

Neem contact op met ons.

tweedehands tweedehands artikelen tweedehands kopen tweedehandswinkel tweedehands spullen
tweedehands tweedehands artikelen tweedehands kopen tweedehandswinkel tweedehands spullen
youtube instagram shop auction