Menu
Meer over De Kringwinkel
Over Kringwinkel
Onze missie

MISSIE

Als Kringwinkels willen we bijdragen aan een duurzame wereld. Daarom werken we aan:

Sociale tewerkstelling

Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 4800 mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

 

Aandacht voor het milieu

Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. In 2021 zamelden de kringloopcentra in Vlaanderen 84.000 ton spullen in. Bijna de helft hiervan wordt opnieuw verkocht in een van de 132 winkels, en wordt dus lokaal hergebruikt.


Originele en betaalbare spullen

Ons aanbod varieert elke dag. Voor basisproducten bewaken we steeds een basisprijs. We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen.


VISIE

Samen sterk


Kringwinkel is een samenwerkingsverband van ondernemingen dat duurzame meerwaarde creëert met tweedehands goederen. Kringwinkels werken samen aan een sterke Kringwinkelsector met herkenbare, kwaliteitsvolle dienstverlening voor een ruim publiek met betaalbare producten. 
Samenwerken betekent een gedragen gelijkvormigheid en ruimte voor verscheidenheid. Kringwinkels kiezen voor

Eenvormige communicatie: Kringwinkel profileert zich als een sterke en professionele sector met een eenvormige communicatie en huisstijl.
Kwaliteit: Kringwinkels werken volgens het kwaliteitskader van EFQM. Kringwinkels zijn excellente kringloopcentra die zich onderscheiden door te voldoen aan de normen die zij zichzelf opleggen. Het streven naar kwaliteit behelst alle facetten van de organisatie.
Duurzaam ondernemen: Kringwinkel staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ondersteunen van Kringwinkels in hun dagelijkse werking en bij het nemen van beslissingen.

 

Verenigingen zonder winstoogmerk

Alle Kringwinkels zijn vzw’s die in hun werking gemiddeld voor 52% afhankelijk zijn van eigen inkomsten. De inkomsten uit de verkoop worden vooral gebruikt voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Wat je uitgeeft in een Kringwinkel wordt dus integraal gebruikt voor een goed doel.

tweedehands tweedehands artikelen tweedehands kopen tweedehandswinkel tweedehands spullen
tweedehands tweedehands artikelen tweedehands kopen tweedehandswinkel tweedehands spullen
youtube instagram shop auction