Menu contact Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Innovatie 

Kringwinkel Antwerpen is toonaangevend op gebied van duurzaam hergebruik van goederen, duurzaam materialenbeleid en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten binnen de circulaire economie.

We bieden leer-werk-plekken aan om mensen de kans te geven zich te ontwikkelen via werkervaring en begeleiden hen naar de juiste werkplek in de reguliere arbeidsmarkt

Kringwinkel Antwerpen mikt op verstandige groei om bovenstaande doelen ten volle te kunnen realiseren. Deze groei ontstaat vanuit maatschappelijke targets als vanuit eigen gedrevenheid, op ecologisch én op sociaal vlak.

Groeien kunnen we niet zonder innovatie, we zijn daarom trots dat we deel zijn van verschillende Europese innovatie projecten.

 
Increasing Circularity and Sustainability in Textiles and Clothing in Europe
Increasing Circularity and Sustainability in Textiles and Clothing in Europe
 
Closing the loop in the plastic lifecycle
Closing the loop in the plastic lifecycle
 
Repair&Share wil dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve, betaalbare en herstelbare producten. We ondersteunen en verbinden initiatieven die dat mogelijk maken.
Repair&Share wil dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve, betaalbare en herstelbare producten. We ondersteunen en verbinden initiatieven die dat mogelijk maken.
 
Labs on Fibre Saving the world one fibre at a time
Labs on Fibre Saving the world one fibre at a time
 
Waar kleding een tweede, derde, vierde … leven begint in Vlaanderen!
Waar kleding een tweede, derde, vierde … leven begint in Vlaanderen!
 
Producers, reatilers, office managers we all must turn to the circular economy
Producers, reatilers, office managers we all must turn to the circular economy

Kringwinkel als digitaal platform

De Kringloopsector dient bijgevolg in te zetten op de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk digitaal platform dat samenwerking en verbinding van consumenten en bedrijven op een gebruiksvriendelijke manier faciliteert met het oog op hergebruik van goederen. 

Daarnaast biedt het integreren van Artificiële intelligentie in het sorteerproces een kans om medewerkers te ondersteunen in het nemen van juistere beslissingen rond hergebruik van goederen en grondstoffen.  

Op de snijlijn van beide ontwikkelingen, vertaalt zich dit in een effectiever sorteerproces waarbij vraag en aanbod beter verbonden zijn en dus een hoger hergebruikpercentage gerealiseerd wordt. Dit laatste vertaalt zich logischerwijs in meer inkomsten voor eenzelfde hoeveelheid uit te sorteren goederen wat toelaat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werkervaring en opleiding te bieden. 

Het opzet van deze aanvraag is onderzoek naar en de creatie van het meest geschikte digitaal platform voor de commercialisering van herbruikbare goederen, rekening houden met de noden van particuliere klanten en bedrijven aan de ene kant en de sorteerprocessen eigen aan de kringloopsector anderzijds. 

Daarnaast willen we het sorteerproces in functie van de noden van het platform verder laten evolueren en vorm geven met bijzondere aandacht voor de rol die artificiële intelligentie hierin kan spelen. 

 
pinterest youtube instagram auction